Ο Βύρων εν Ελλάδι

6,00 €
Διαθέσιμο
 Πίσω στο: Ιστορία

Συγγραφέας  Κόμης Πέτρος Γκάμπα

Εκδόσεις  Γαλαξία

Σελίδες  180

Έτος έκδοσης  1966

Κατάσταση  Αρκετά καλή

 

Περίληψη

 

...Τα κλεινά κατορθώματα, άτινα φαίνονται σήμερον εξασφαλίζοντα την απελευθέρωσιν της Ελλάδος, επεβεβαίωσαν τας προρρήσεις του Βύρωνος, αποδείξαντα ότι και αι ελπίδες του ήσαν βάσιμοι, και τα σχέδιά του είχον την έμπνευσιν ευγενή. Πάντως ο Ελληνικός λαός την ημέραν του θριάμβου του δεν ελησμόνησε τον ευεργέτην του, απέδειξε δε ότι συναισθάνεται βαθύτατα τας υποχρεώσεις του προς τον μέγαν άνδρα, και η ευγνωμοσύνη του θα διαρκέση ενόσω το όνομά του θα καταλέγεται μεταξύ των εθνών της οικουμένης...