Μεθοδικόν Συντακτικόν της ελληνικής γλώσσης

26,00 €
Διαθέσιμο
μετά διασαφήσεως των γενικών συντακτικών εννοιών
 Πίσω στο: Επιστημονικά

Επιμέλεια  Ιωάννου Γεράρη

Εκδόσεις  Μιχαήλ Σαλίβερου

Σελίδες  111

Έτος έκδοσης  1926

Κατάσταση  Γενική φθορά, ελάχιστες σημειώσεις. Πολλές από τις σελίδες είναι σχισμένες και κολημμένες με σελοτέιπ, χωρίς να εμποδίζουν μεν την ανάγνωση, αλλά κάνουν το βιβλίο αρκετά εύθραυστο.