Διοίκηση Παραγωγής: Ο σχεδιασμός παραγωγικών συστημάτων

8,00 €
Διαθέσιμο
 Πίσω στο: Επιστημονικά

Συγγραφέας Κώστας Παππής

Εκδόσεις  Α. Σταμούλη

Σελίδες  327

Έτος έκδοσης  2008

Κατάσταση  Αρκετά καλή (με κάποιες υπογραμμίσεις-σημειώσεις)

ISBN  960-7306-56-2

 

Περιγραφή

Ο ορθολογικός σχεδιασμός των παραγωγικών συστημάτων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού των επιχειρήσεων. Με το βιβλίο αυτό επιδιώκεται να παρουσιασθούν σύγχρονες προσεγγίσεις σε ζητήματα όπως η διαδικασία σχεδιασμού προϊόντος, η δυναμικότητα και η θέση εγκατάστασης ενός παραγωγικού συστήματος, ο σχεδιασμός μεθόδων παραγωγής, η δέσμευση σημαντικών πόρων, η απόδοση και η αποτελεσματικότητα της λειτουργίας παραγωγής.

Οι ραγδαίες αλλαγές που λαμβάνουν χώρα σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν επηρεάσει την λειτουργία των παραγωγικών συστημάτων. Θεωρήθηκε σκόπιμο στη νέα αυτή και αναθεωρημένη έκδοση να γίνει ειδικότερη αναφορά στο φαινόμενο της παγκόσμιας αλληλεξάρτησης, καθώς και στα ζητήματα της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας. Επίσης, περιλαμβάνονται δύο νέα κεφάλαια: Το πρώτο αναφέρεται στη σχέση σχεδιασμού παραγωγικών συστημάτων και περιβαλλοντολογικής παραμέτρου (οικολογικός σχεδιασμός προϊόντος, αντίστροφη εφοδιαστική κ.λπ.), ενώ το δεύτερο εισαγάγει το θέμα της κλιματικής αλλαγής και των συνεπειών της στα παραγωγικά συστήματα.

Το βιβλίο καλύπτει πλήρως τις ανάγκες των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων διοίκησης παραγωγής και υπηρεσιών, ενώ παράλληλα αποτελεί και ένα απαραίτητο βοήθημα για στελέχη επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της διοίκησης, της παραγωγής και της διαχείρισης πόρων.